Luật Xây Dựng

Trang này tập hợp các Luật, Bộ Luật thuộc lĩnh vực xây dựng và có liên quan đến xây dựng.Toàn bộ tài liệu trong trang này được tải lên từ CD LeKieu-2011 của Giáo sư Lê Kiều.( Tài liệu GS tặng cho học viên lớp Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng công trường – K41 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – AMC )
1Luật Điện LựcLuật số : 28/2004/QH11 Luật này quy định về điện lực
2Chong dao dong cong trinhChống giao động cho công trình bằng kỹ thuật điều khiển chủ động
3Luật giao thông đường bộLuật giao thông đường bộ
4Luật Lao ĐộngBộ luật lao động
5Luật Nhà ởLuật nhà ở của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam SỐ 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
6Luật Đầu TưLuật nhà đầu tư của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam SỐ 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
7Luật Đấu ThầuLuật đấu thầu của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
8LuatveTieuchuanQuychuanLuật số : 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
9Luật chứng khoánLuật số: 70/2006/QH 11 Luật chứng khoán
10Luật Môi TrườngLuật bảo vệ môi trường
11Luật Đất đaiLuật số 13/2003/QH11 Luật đất đai
12Luật Dân sựLuật số: 33/2005/QH11 bộ luật dân sự
13Luật Chuyển giao công nghệLuật số: 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 luật chuyển giao công nghệ
14Luật Dạy nghềLuật số: 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 luật dạy nghề
15Luật Nhà ởChỉ thị Số :  34/2006/CT-TTg ngày  26  tháng  9  năm 2006 chỉ thị Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở
16Luật Dân SựLuËt sè: 33/2005/QH11 bộ Luật Dân sự
17Luật giáo dụcLuËt sè: 38/2005/QH11  Luật giáo dục
18Luật Xây dựngLuật của Quốc hội nước CHXH VN số : 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về xây dựng.
19Luật bảo vệ môi trườngLuật bảo vệ môi trường của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
20Luật Đất đaiLuật số 13/2003/QH11 Luật đất đai
21Luật Điện LựcLuật của quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam số 28/2004/QH11  về điện lực
22Luật doanh nghiệpLuật số:   60/2005/QH11 luật doanh nghiệp
23
Luật doanh nghiệp
(T. Anh)
The ‘Lectric Law Library Lawcopedia’s BUSINESS LAW Topic Area
24Luật khoáng sảnLuật khoáng sản
25Luật Quy hoạchLUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 30/2009/QH12 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2009
26Luật Quy hoạch (tiengAnh)LAW URBAN PLANNING NATIONAL ASSEMBLY OF THE XII, Session 5 NO DATE 17 MONTHS 6 YEARS 30/2009/QH12 2009
27Luật Quy hoạch ( tiếng Pháp)DROIT  D’ URBANISME  Assemblée nationale de la XII, Session 5

No Content Available